Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Yuxuan Liu
Trở Lại

Yuxuan Liu

DIỄN VIÊN CHÍNH

LÝ LỊCH

Yuxuan Liu sanh ra tại Bắc kinh và trưởng thành tại Toronto. Từ thuở còn bé, cô theo học ca hát, vũ múa, đàn piano, và hội họa. Vào năm 2001, cô tham gia đội Canada’s Lotus Performing Arts Troupe, nơi mà cô học vũ múa dân gian và cổ điển Trung Hoa. Vào năm 2006, cô được tuyển vào Fei Tian Academy of the Art--được đặt tại New York với chuyên đề vũ múa. Vào mùa diễn năm 2011 là năm thứ năm trình diễn vòng quanh thế giới cùng Shen Yun của cô.

Các Nghệ Sĩ