Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Piotr Huang
Trở Lại

Piotr Huang

DIỄN VIÊN CHÍNH

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Warsaw, Poland
Tham gia Shen Yun từ: 2010

Piotr Huang won first place (adult male division) in New Tang Dynasty Television’s 2014 International Classical Chinese Dance Competition. He pursued advanced studies in classical Chinese dance at Fei Tian Academy of the Arts in New York.

Trong Tin tức

Các Nghệ Sĩ