Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Danny Li
Trở Lại

Danny Li

DIỄN VIÊN CHÍNH

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Sydney, Australia
Tham gia Shen Yun từ: 2010

Danny Li won first place in the 2014 New Tang Dynasty Television International Classical Chinese Dance Competition (tied, junior male division), after winning third place in the same competition in 2012. He studied classical Chinese dance at the New York Fei Tian Academy of the Arts.

Trong Tin tức

Các Nghệ Sĩ