Lời nhạc Shen Yun

 

Con đường thông lên trời

Con người thế gian đa số là Tiên từ trên trời
Xuống thế gian đợi Pháp đọc sách vàng kim
Chỉ vì hồng trần quá hiểm ác
Truy cầu danh lợi mà sa vào vực thẳm
Thệ ước thuở xưa là được ký kết với ai?
Người thân [của các bạn] ở thiên quốc đang lo lắng
Danh lợi tình thù rồi sẽ chỉ là không mà thôi
Hãy mau chóng tìm chân tướng, con đường thông lên trời

Đời người là sao?

Sông dài lịch sử sóng nghìn trùng
Trăm triều văn vật chẳng tương đồng
Hào kiệt phong vân bao nhiêu nhỉ
Đụn đất vùi chôn mộ anh hùng
Luân hồi chuyển sinh bao giờ hết
Thiên không thăm thẳm mãi khôn cùng
Lăn lộn làm người để đợi Pháp
Đắc Pháp về trời lên thương khung

Lựa chọn

Này bạn
Điều tôi nói là nguyện xưa của bạn đấy
Chân tướng mở ra chân niệm của người ta
Khi ký ức từ lâu bị bụi trần phong bế nay khai mở,
Thì thệ ước từ tiền sử sẽ bảo bạn thực thi [nó] thế nào
Đừng bị che mờ bởi những lừa dối trong đàn áp
Liễu giải chân tướng là điều then chốt của sinh mệnh
Tôi nguyện chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn
Trong thiện-ác chư Thần đang hoàn thành [thệ ước]  

Hy vọng duy nhất

Ức vạn năm khai sáng
Năm nghìn năm huy hoàng đầy thăng trầm
Lịch sử sẽ không kéo dài nữa
Vì nó đặt trên cơ sở thành [trụ hoại] diệt
Không phải là không còn hy vọng
Sáng Thế Chủ không quên con người thế gian
Chỉ là trong mê thì các bạn ắt phải liễu giải chân tướng
Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh

Kỹ thuật Thanh nhạc của Shen Yun