Hốt hoặc thẻ chầu

Những vị đại thần thời xưa khi vào triều thường cầm trên tay cái Hốt, dùng để ghi lại những mệnh lệnh hay chỉ thị của hoàng đế, và cũng dùng để nhắc nội dung mà các đại thần muốn tấu lên với hoàng đế. Trong "Lễ ký" có quy định cái Hốt dài 2 thước 6 tấc, và rộng 3 tấc. Ở đây tấc là đơn vị đo lường của thời nhà Chu, tương đương với 23,1cm. Chất liệu của nó được quyết định bởi phẩm cấp của vị quan. Nó có thể làm bằng ngọc, ngà voi, hoặc tre. Hình dáng đại thể là hình chữ nhật, nhưng phía trên rộng phía dưới hẹp, cũng có lại phía trên tròn phía dưới vuông. Thân của nó cũng được làm hơi cong từ trên xuống. Đến thời nhà Thanh, Hốt không còn được dùng nữa. Trong những truyền thuyết của Đạo gia, những vị thánh nhân thường dùng Hốt làm pháp khí của mình.

Taoist Whisk
The Gourd
Chinese Weapons