Đền chùa, điện đường

 

Các công trình kiến trúc trong mỗi triều đại lịch sử Trung Quốc đều mang những nét đặc trưng khác nhau. Chẳng hạn như lối kiến trúc đời nhà Đường là nhà lợp mái cỏ, mái hiên thẳng, còn kiến trúc thời nhà Thanh quy định màu vàng và màu son là màu sắc của hoàng gia, thể hiện sự cao quý v.v. Đền chùa là nơi người xưa lễ bái Thần Phật, cúng tế thiên địa, núi sông, các bậc thánh hiền hoặc tổ tiên, đó cũng là nơi các tăng nhân tu hành. Điện thường nằm trên trục đối xứng trong quần thể kiến trúc đền chùa và lâm viên của hoàng gia, mang phong thái trang nghiêm. Ví dụ trong đền chùa Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện v.v. được xây dựng trên trục đối xứng nam bắc. Đường là công trình kiến trúc chủ đạo trong phủ đệ, trạch viên, đường có khuôn viên nhỏ hơn so với điện, kết cấu và bài trí cũng đơn giản hơn, thường mang đậm sắc thái đặc trưng của vùng miền.

Các công trình kiến trúc trong mỗi triều đại lịch sử Trung Quốc đều mang những nét đặc trưng khác nhau. Chẳng hạn như lối kiến trúc đời nhà Đường là nhà lợp mái cỏ, mái hiên thẳng, còn kiến trúc thời nhà Thanh quy định màu vàng và màu son là màu sắc của hoàng gia, thể hiện sự cao quý v.v. Đền chùa là nơi người xưa lễ bái Thần Phật, cúng tế thiên địa, núi sông, các bậc thánh hiền hoặc tổ tiên, đó cũng là nơi các tăng nhân tu hành. Điện thường nằm trên trục đối xứng trong quần thể kiến trúc đền chùa và lâm viên của hoàng gia, mang phong thái trang nghiêm. Ví dụ trong đền chùa Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện v.v. được xây dựng trên trục đối xứng nam bắc. Đường là công trình kiến trúc chủ đạo trong phủ đệ, trạch viên, đường có khuôn viên nhỏ hơn so với điện, kết cấu và bài trí cũng đơn giản hơn, thường mang đậm sắc thái đặc trưng của vùng miền.

 

Phong hỏa đài
The Monk Who Endured
Heavenly Scenes
Taoist Whisk
Heavenly Scenes