Kỹ thuật Thanh nhạc của Shen Yun

Ca sĩ của Shen Yun sử dụng cách hát theo giọng bel canto nam cao (tenor) hoặc nữ cao (soprano) chính thống, rất giống với kỹ thuật được sử dụng bởi 10 giọng nam cao (tenor) vĩ đại nhất của thế giới. Nó hoàn toàn khác với giọng alto hay baritone. Shen Yun đã nghiên cứu sâu về kỹ thuật hát tenor và soprano, và đã nắm rõ kỹ thuật cũng như phương pháp huấn luyện đối với loại giọng này. Họ đã thực sự giải quyết được hạn chế kỹ thuật trong khi hát âm cao. Hiện tại trên toàn thế giới rất khó có thể tìm được kỹ thuật và phương pháp huấn luyện chính thống như vậy đối với giọng hát tenor và soprano.

Lời nhạc Shen Yun