Xem nội dung

"Đối với một nhạc sĩ chuyên nghiệp như tôi, đây chính là ĐỜI TÔI, tôi cho bạn biết rằng tất cả đều hoàn hảo. Tôi lắng nghe mọi thứ: từng chuyển động của tiết nhạc, từng âm nhạc, mọi thứ đều hoàn hảo." ”

Vania Angelova,, một trong những nhà soạn nhạc được tôn vinh của Bulgaria