Xem nội dung

“"Loại âm nhạc làm ta phấn chấn và đó là linh hồn mà ta khám phá ra nơi ta. Đó không những chỉ là cái đẹp của trái tim mà còn là một phần linh hồn mà một người có thể khám phá được như trong buổi trình diễn và bạn cũng biết, khám phá được một phần linh hồn mà ta không hề biết nó đang ngự trị. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt và tôi đã chứng kiến qua đêm nay."”

Prof. Pierre Charbonneau,, pedagogical adviser