Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa >

    Luna Yu

Trở Lại

Luna Yu

Principal Dancer

Luna Yu

Principal Dancer

LÝ LỊCH

Nơi sinh: China
Tham gia Shen Yun từ: 2017

Luna Yu won third place (junior female division) in New Tang Dynasty’s 2018 International Classical Chinese Dance Competition. She pursued advanced studies in classical Chinese dance at the New York-based Fei Tian Academy of the Arts.

Trong Tin tức

Các Nghệ Sĩ