Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun: Cảm nhận của khán giả