Xem nội dung

““Một nhận thức của vẻ đẹp, từ giây phút đầu… Chiếu hình phông nền hay nhất mà tôi từng xem qua đã lâu."”

Talkin’ Broadway