Xem nội dung

“Shen Yun Performing Arts có được chương trình hay nhất.”

Annette Lu, cựu Phó Chủ tịch Cộng Hòa Trung Quốc