Xem nội dung

“Ngoạn mục, mê hoặc ... Tôi đã đến Trung Quốc, nhưng tôi chưa bao giờ được ưu đãi với mức độ giải trí cao siêu thế này.”

Larry O’Brien, Thị trưởng Thành phố của Ottawa