Xem nội dung

"Trình độ của các nhạc sĩ thuộc loại thượng đẳng, đồng diễn quá hay, rất khắc khao—âm thanh rất hay..."”

François Malo,, cellist and world renowned archetier (bow maker)