Lịch diễn & Đặt vé

Hoan nghênh bạn tìm hiểu thông tin về lịch diễn Shen Yun. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số thành phố trên thế giới không cho phép tổ chức biểu diễn. Nhưng một số thành phố đã có lịch biểu diễn và bắt đầu bán vé.

Để tìm lịch diễn và mua vé, vui lòng xem danh sách dưới đây.

Nếu bạn không thấy thành phố của bạn trong danh sách, nhấn vào đây để nhận thông báo khi có lịch diễn.

Nếu bạn đã mua vé nhưng show diễn bị gián đoạn do dịch bệnh, vui lòng liên hệ với đơn vị tổ chức ở địa phương để xử lý các vấn đề liên quan đến vé. Tìm thành phố của bạn tại đây để xem thêm chi tiết.

Shen Yun 2022 Performances
Upcoming Shen Yun 2023 Performances

United States

  Câu hỏi thường gặp

  Bạn muốn xem thêm các câu hỏi thường gặp? Vui lòng nhấn vào đây.

  Tìm sự kiên đã được đổi lịch hoặc hủy lịch

  Vui lòng chọn thành phố để xem thêm thông tin:
  subscription confirmation image

  Thank you.