Lịch diễn & Đặt vé

Shen Yun 2023 World Tour is now over.

To see when the upcoming 2024 tour will come to a city near you, Đăng ký để nhận thông báo.

Sắp xếp theo:
Các buổi diễn đã qua

United States

  Câu hỏi thường gặp

  Bạn muốn xem thêm các câu hỏi thường gặp? Vui lòng nhấn vào đây.

  Tìm sự kiên đã được đổi lịch hoặc hủy lịch

  Vui lòng chọn thành phố để xem thêm thông tin:
  subscription confirmation image

  Thank you.